Publieke raadpleging over GRUP rond het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving Hoog Kortrijk en Kortrijk

 • 29 maart 2021

Van 30 maart tot en met 28 mei 2021 organiseert het Departement Omgeving een publieke raadpleging over de verfijnde startnota GRUP ‘K-R8 - Verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost’.  Na de eerste publieke raadpleging in 2019 werden aan de oorspronkelijke startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) verfijningen aangebracht die de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost nog meer moeten verbeteren. Er wordt gewerkt aan een proces waarbij mobiliteit, leefbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling hand in hand gaan. 
 
Rond Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost zijn al langer verkeersproblemen, die ook voor hinder zorgen voor de buurtbewoners. In juli 2019 werd een traject opgestart om de leefbaarheid in de omgeving van de twee stadsdelen te verbeteren. Gezien de omvang en complexiteit van het proces werd reeds bij de goedkeuring van de eerste startnota gekozen om, na een eerste publieke raadpleging, de startnota verder te verfijnen, en waar nodig bij te sturen.

Verfijnde startnota 

In de oorspronkelijke startnota werd al gestreefd naar het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost. Die doelstelling blijft ook behouden in de verfijnde nota en wordt nog aangevuld met enkele duidelijke insteken die de leefbaarheid in deze omgeving in de brede zin van het woord moeten verbeteren. Zo wordt er ingezet op alternatieve vervoersmiddelen, wordt er gekeken naar manieren om minder te verharden in het kader van de Blue Deal en wordt er in tegenstelling tot de eerste startnota ook nagedacht over meer groen. 
  
In de startnota van 2019 omvatte het plangebied van het GRUP de stedelijke gebieden van Kortrijk, Menen en Waregem  (delen van het grondgebied van Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem). Met de verfijning van de startnota is op basis van de verder uitgewerkte plandoelstellingen een kleiner gebied uitgetekend in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost, waardoor het plangebied beperkt wordt tot delen van het grondgebied van Harelbeke, Kortrijk en Zwevegem.  
 

Overkoepelende aanpak moet leefbaarheid een boost geven 

 In het planproces worden mobiliteit, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen samen aangepakt en op elkaar afgestemd om zo de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van volgende doelstellingen: 

 • Het inzetten op een mobiliteitsverschuiving van de wagen naar duurzame mobiliteitsalternatieven zoals fiets en openbaar vervoer (modal shift).
 • Het evalueren en mogelijks heroriënteren en/of beperken van ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied.
 • De realisatie van een verbindende groenstructuur om de leefbaarheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en doorwaadbaarheid van het gebied te verhogen.
 • Het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost, waarbij de ringweg R8 al dan niet gesloten wordt tussen deze complexen.

Opmerkingen op de startnota

Van 30 maart tot en met 28 mei 2021 kan iedereen opmerkingen formuleren op de verfijnde startnota. Er wordt ook advies gevraagd aan SARO, MORA en Minaraad, de gemeenten Harelbeke, Kortrijk en Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse adviesinstanties.  

De verfijnde startnota van het GRUP ‘K-R8 - Verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost’ is te vinden:

 • op de projectwebsite www.K-R8.be
 • op de website grups.omgeving.vlaanderen.be/overzicht van het Departement Omgeving
 • Ter plaatse (enkel op afspraak omwille van coronamaatregelen):
  • Stadhuis Harelbeke, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, tel. 056 73 33 75
  • Stadhuis Kortrijk, Leiestraat 21, 8500 Kortrijk, tel. 1777
  • -Gemeentepunt Zwevegem, Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem, tel. 056 76 57 20
  • De kantoren van het Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel, tel. 02 553 38 00

Digitale infomomenten

Er zijn drie digitale publieke participatiemomenten (webinars) waarbij de verfijnde startnota toegelicht wordt en u vragen kan stellen:

 • Dinsdag 27 april 2021 van 19 tot 20.30 uur
 • Maandag 3 mei 2021 van 19 tot 20.30 uur
 • Donderdag 6 mei 2021 van 19 tot 20.30 uur

Inschrijven
Inschrijven voor één van de webinars kan:

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be