Publieke inspraak van 28/03/2022 t/m 26/05/2022 over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte Brugge

  • 28 maart 2022

De stad Brugge maakt voor haar grondgebied een Ruimtelijk Beleidsplan op. Dit plan zal de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad sturen en vormgeven.

Er is nog geen definitief beleidsplan opgesteld. Er bestaat wel al een conceptnota van het plan. Deze conceptnota vormt de eerste stap in het planningsproces om na te denken hoe de stad Brugge er in de toekomst zou kunnen uitzien.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

De kennisgevingsnota inkijken

pdf bestandKG PL0280.pdf (2.47 MB)

De kennisgevingsnota kan  geraadpleegd worden:

  • bij de stad Brugge (Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 - 8000 Brugge) of via hun website
  • bij het Team Mer in Brussel

Reageren op de kennisgeving

U moet uw reactie binnen de wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk op 26/05/2022 bezorgen. Dat kan bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier.  U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Mer in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER 0280 (Beleidsplan Ruimte Brugge)
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

 

 

Digitaal inspreken op een kennisgevingsnota

Je gegevens

Je inhoudelijke reactie

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan een andere overheidsdienst of aan derden worden doorgegeven. Op uw verzoek kan u steeds inzage krijgen in uw, door de dienst Milieueffectrapportagebeheer opgeslagen, persoonlijke gegevens. Uw inhoudelijke reactie kan wel aan derden overgemaakt worden, zowel voor verwerking in het onderzoek naar milieueffecten als in het kader van openbaarheid van bestuur.

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)