Publieke inspraak van 23/9/2021 t/m 31/10/2021 over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte Mechelen

  • 23 september 2021

De stad Mechelen maakt voor haar grondgebied een Beleidsplan Ruimte op waarin ze haar visie op de ruimte in de stad geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en een aantal ruimtelijke strategieën (beleidskaders) om dit wensbeeld te bereiken. Om te komen tot een definitief Beleidsplan Ruimte werd er gestart met een conceptnota en een kennisgevingsnota waarvoor een publieke raadpleging loopt van 23 september 2021 t.e.m. 31 oktober 2021.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

De kennisgevingsnota inkijken

pdf bestandkennisgeving.pdf (4.24 MB)

De kennisgevingsnota kan  geraadpleegd worden:

  • op het  stadhuis van Mechelen
  • bij het Team Mer in Brussel

U moet uw reactie uiterlijk 31/10/2021   bezorgen. Reacties op de volledig verklaarde  kennisgeving worden bij voorkeur via mail verzonden naar mer@vlaanderen.be, maar u kunt ze ook ter plekke afgeven aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Mer in Brussel, of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER 0275 (Beleidsplan Ruimte Mechelen)
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

 

 

Digitaal inspreken op een kennisgevingsnota

Je gegevens

Je inhoudelijke reactie

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan een andere overheidsdienst of aan derden worden doorgegeven. Op uw verzoek kan u steeds inzage krijgen in uw, door de dienst Milieueffectrapportagebeheer opgeslagen, persoonlijke gegevens. Uw inhoudelijke reactie kan wel aan derden overgemaakt worden, zowel voor verwerking in het onderzoek naar milieueffecten als in het kader van openbaarheid van bestuur.

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)