Publieke inspraak van 15/12/2021 t/m 12/02/2022 over het plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II

  • 15 december 2021

 Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid. 

Meer informatie over het plan vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines.

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart.
Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.
U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. 

De kennisgevingsnota inkijken

pdf bestandPlan-MER_0277 Kennisgeving sect voorwaarden_def.pdf (1.23 MB)

De kennisgevingsnota kan  geraadpleegd worden:

  • bij elke vlaamse stad/gemeente
  • bij het Team Mer in Brussel
  • bij het departement Omgeving in Brussel

Bezorg uw opmerkingen aan het Team Mer uiterlijk op 12 februari 2022 op een van de volgende manieren

 

 

 

 

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)