Publieke inspraak projectonderzoeksnota ‘Nieuwe Sluis Zeebrugge’

  • 8 juni 2020

De nieuwe sluis is noodzakelijk voor de haven en is tegelijk een hefboom voor het revitaliseren en verbinden van Zeebrugge. Met de nieuwe zeesluis investeren we in een wereldhaven in een gezond en leefbaar Zeebrugge.

De bevoegde overheid is het Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Maritieme Toegang van de Vlaamse overheid.

Projectonderzoeksnota raadplegen

Waarom?
Om de bezorgdheden van burgers tijdig te kunnen opnemen in het uit te voeren onderzoek en een eventuele maatschappelijke discussie te voeren over het project en de (mogelijke) alternatieven.

Wanneer?

Van 8 juni 2020 tot en met 10 juli 2020.

Waar?

Opmerkingen indienen

Tot uiterlijk 10 juli 2020, via een van de volgende kanalen:

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79