Publieke consultatie ontwerpteksten wijzigingsbesluit VLAREM III: omzetting van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie

  • 17 juli 2020

Er staat opnieuw een ontwerpbesluit tot wijziging van VLAREM III op stapel. Dit om de BBT-conclusies van de BREF Food, Drink and Milk om te zetten.

Iedereen kan inspraak geven bij het tot stand komen van dit ontwerpbesluit.Hieronder vindt u de de integrale regelgevende tekst en de bijhorende toelichting.

Reageren?

Opmerkingen met betrekking tot het ontwerpbesluit “omzetting VLAREM III - voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie” kunnen tot uiterlijk 14 september 2020 gemaild worden naar vlarem@vlaanderen.be

Contacteer ons

VLAREM-treinen GOP
02 553 79 97