Publieke consultatie ontwerpbesluit over het lozen van bedrijfsafvalwater

  • 6 mei 2022

Er loopt een publieke consultatie over het ontwerpbesluit tot wijziging van titel II en III van het VLAREM, VLAREL en het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie, wat betreft de lozing van bedrijfsafvalwater zonder of met gevaarlijke stoffen.

De inspraakperiode loopt van 5/5/2022 tot en met 6/6/2022.

Ga naar de publieke consultatie