Projectoproep Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling

  • 4 mei 2020

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO)  geeft met concrete projecten op het terrein uitvoering aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, in het bijzonder aan SDG 6 inzake water en sanitatie. 

De Vlaams Minister van Omgeving, bevoegd voor het leefmilieu en partner van het VPWvO, maakt ook in 2020 middelen vrij voor cofinanciering van drinkwater- en sanitatieprojecten in het Zuiden.

Projecten indienen kan uiterlijk op 23 juni, 12u..

Meer over de projectoproep.