Professionelen NME-EDO

Werk je in de sector Natuur- en Milieueducatie en/of Educatie voor Duurzame Ontwikkeling? Reken op ons voor beleidsondersteuning, coördinatie en praktijkvoorbeelden. We volgen de nieuwste ontwikkelingen en vertalen die in concrete educatieve initiatieven. Het NME/EDO-werkveld is niet alleen onze doelgroep, maar ook onze partner. We detecteren en verspreiden expertise in het werkveld en nemen met onze centra een proeftuinfunctie op.