Praktische ervaring Milieucoördinator

Als je wil erkend worden als milieucoördinator niveau A of B moet je hiertoe een opleiding gevolgd hebben in een erkend opleidingscentrum. Daarnaast moet jevoldoen aan een aantal erkenningsvoorwaarden waaronder minstens één jaar praktische ervaring verworven hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico’s in een bedrijf, binnen vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

In volgende niet-limitatieve lijst kan je zien wat er in aanmerking kan komen als praktische ervaring:

 • het ondersteunen van milieucoördinatoren
 • ervaring als interne milieucoördinator
 • de controle van de naleving van de milieuwetgeving
 • het uitvoeren van milieuaudits
 • het behandelen en adviseren van milieuvergunningsaanvragen
 • het verstrekken van allerhande advies (milieutechnisch, milieuwetgeving, investeringen, subsidies, milieuvriendelijke toepassingen)
 • het uitvoeren van milieustudies op bedrijfsniveau (bv. studie naar waterzuivering, waterhergebruik en rationeel energieverbruik)
 • het opstellen van verslagen en aangiftes inzake milieuaangelegenheden
 • de begeleiding van een bodemonderzoek
 • de controle van afvalwaterlozing
 • het uitvoeren van verplichtingen in verband met afvalstoffenreglementering
 • het begeleiden van meetcampagnes
 • het uitwerken en operationaliseren van milieuvriendelijke projecten
 • het uitwerken en onderhouden van milieuzorgsystemen (ISO 14001, EMAS)
 • het bepalen van milieudoelstellingen en significante milieuaspecten en het opvolgen van acties daaromtrent
 • het verlenen van medewerking bij het opstellen van milieueffectrapporten

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)