Poster over het Ruimterapport

Naar aanleiding van een congres georganiseerd door VLA (Vereniging Leerkrachten Aardrijkskunde) met als thema ‘Schaarse ruimte’ werd een poster van het RURA gemaakt. 
Deze poster is allesbehalve een volledige samenvatting van het Ruimterapport. Het is een selectie van enkele interessante resultaten. Het geeft een eerste indruk weer van enkele markante cijfers van de ruimtelijke staat van Vlaanderen. De voorkant geeft visuele beelden zoals kaarten en infographics weer. De achterkant is tekstzijde en geeft meer uitleg over de getoonde fenomenen. Het is te lezen als een brochure dat de leerkrachten en leerlingen moet aanzetten na te denken over de ruimtelijke staat van Vlaanderen.

Zowel het landgebruik als het ruimtebeslag en de verharding in Vlaanderen worden schematisch geduid. De typologieën verstedelijkt, randstedelijk en landelijk alsook kernen, linten en verspreide bebouwing worden weergegeven op kaart en in de tekst. Enkele markante cijfers uit het hoofdstuk mobiliteit, voorzieningen, economie en wonen zijn op de poster terug te vinden. In de tekst op de achterzijde zijn nog enkele leuke wist-je-datjes opgenomen om de leerlingen en leerkrachten te prikkelen om meer na te denken over hoe de ruimtelijke inrichtingen in Vlaanderen kunnen bijdragen om ons voor te bereiden op de uitdagingen in de toekomst. 

 

Poster RURA

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)