Portaal Lammerdries

Waar: Olen

Wat: Nieuw bedrijventerrein

Ha: 5

Ligging:

03_Portaal_Lammerdries.png

Stand van zaken:

  • GRUP definitief vastgesteld op 29.06.2007
  • Onteigeningsmachtiging afgeleverd in 2009, overdracht door  Defensie geblokkeerd omwille van een gerechtelijke procedure i.v.m. vrijgave eigendom, aankoop in 2010
  • Voorbereiding ontwikkeling gestart (IOK)
  • Verkoop ten vroegste 2016