Pocket - binnenluchtkwaliteit in schoolgebouwen

Woord vooraf

Om de binnenluchtkwaliteit in schoolgebouwen te verbeteren, voerde NAV in opdracht van het Vlaams Departement Omgeving en in samenwerking met VITO het onderzoek 'Wetenschappelijke onderbouwing en methodiekbepaling om de kwaliteit van de binnenlucht op school te verbeteren met aandacht voor beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking’ uit. Deze pocket is een van de resultaten van dit onderzoek.

De pandemie waar de wereld mee geconfronteerd wordt sinds het voorjaar 2020, maakt deze gids actueler dan ooit. Verschillende studies toonden al aan hoe in een druk bezette ruimte een hogere luchttoevoer per persoon, kan zorgen voor een daling van de besmettingsgraad in de ruimte.

Doeltreffende, goed ontworpen ventilatiesystemen, die eenvoudig zijn in onderhoud zijn en vooral niet onder-gedimensioneerd zijn, kunnen een belangrijke rol spelen bij het vermijden en beperken van atmosferische transmissie van virussen, zeker in druk bezette ruimtes zoals klaslokalen. 

Het binnenmilieu is immers van grote invloed op het welbevinden en de gezondheid van de gebruikers van het gebouw. Symptomen zoals allergieën, astmaklachten, hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid, concentratiestoornissen … kunnen ontstaan of verergeren als gevolg van een ongezond binnenmilieu.

Een ongezond binnenmilieu kan zowel te maken hebben met vervuilende stoffen afkomstig van de buitenlucht als met stoffen die uitgestoten worden door bijvoorbeeld nieuwe bouwmaterialen. Daarnaast is ook de aanwezigheid van de mens een bron van vervuilende stoffen. We spreken dan over bio-effluenten, waaronder uitgeademd CO2 en vocht maar ook bio-aerosolen zoals virussen en bacteriën. 

Bij een gezonde binnenluchtkwaliteit denken we spontaan aan een goed ventilatiesysteem op maat van het gebouw en de bewoners. Maar ook een correct gebruik, onderhoud, buitenluchtkwaliteit, akoestisch comfort … hebben een invloed op de uiteindelijke binnenmilieukwaliteit en hoe deze ervaren wordt door gebouwgebruikers. In deze publicatie schenken we aandacht aan bepaalde, vaak voorkomende problemen i.v.m. het binnenmilieu in schoolgebouwen en hoe architecten hierop kunnen inspelen.

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid