Planologisch attest: Mercedes Benz in Wemmel

 • 8 juni 2020
 •  Openbaar onderzoek

  • Van 9 juni 2020 tot en met 8 juli 2020

  • Iedereen kan het plan dan inkijken en er opmerkingen over formuleren. 

 • Inspraakreactie: reageren kan tot en met 8 juli 2020 via een van de volgende kanalen:

  • Online formulier

  • Aangetekende brief naar:

   Departement Omgeving
   Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en projecten
   Graaf de Ferrarisgebouw
   Koning Albert II-laan 20 bus 7
   1000 Brussel

Contacteer ons

Directie omgevingsplanning