Planologisch attest

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.  Het attest dat de overheid afgeeft spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf.  Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat de basisprincipes van de regeling; de verdere details zijn geregeld bij uitvoeringsbesluit.

  • Aanvragen moeten ingediend worden bij de gemeente. Zij onderzoekt de ontvankelijkheid en de volledigheid.  De Codex en het uitvoeringsbesluit bepalen wie bevoegd is.  In een limitatief aantal gevallen, bepaald in het uitvoeringsbesluit, stuurt de gemeente de aanvraag voor behandeling door naar de provincie of het gewest.  In alle andere gevallen handelt de gemeente de aanvraag verder af.  Belangrijk is ook dat waar volgens de oude regeling op gemeentelijk niveau het college bevoegd was om over de aanvraag te beslissen, het volgens de nieuwe regeling de gemeenteraad is.
  • Aanvragen moeten verplicht opgesteld zijn onder verantwoordelijkheid van een ruimtelijk planner. 

Handleiding

De handleiding bij de regeling biedt een leidraad voor de gemeentebesturen bij de behandeling van aanvragen, in het bijzonder wat betreft het onderzoek van de ontvankelijkheid en volledigheid van een aanvraag. Ze heeft tegelijk als doel aanvragers te helpen bij de samenstelling en indiening van het aanvraagdossier, en hen te informeren over hoe een aanvraag verder wordt behandeld. 

 

 

Regelgeving