Planologisch attest

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.  Het attest dat de overheid afgeeft, spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf en maakt duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat de basisprincipes van de regeling; de verdere details zijn geregeld bij uitvoeringsbesluit.

  • Aanvragen moeten ingediend worden bij de gemeente. Zij onderzoekt de ontvankelijkheid en de volledigheid.  De Codex en het uitvoeringsbesluit bepalen wie bevoegd is.  In een limitatief aantal gevallen, bepaald in het uitvoeringsbesluit, stuurt de gemeente de aanvraag voor behandeling door naar de provincie of het gewest.  In alle andere gevallen handelt de gemeente de aanvraag verder af.  Belangrijk is ook dat waar volgens de oude regeling op gemeentelijk niveau het college bevoegd was om over de aanvraag te beslissen, het volgens de nieuwe regeling de gemeenteraad is.
  • Aanvragen moeten verplicht opgesteld zijn onder verantwoordelijkheid van een ruimtelijk planner. 

Handleiding

De handleiding bij de regeling biedt een leidraad voor de gemeentebesturen bij de behandeling van aanvragen, in het bijzonder wat betreft het onderzoek van de ontvankelijkheid en volledigheid van een aanvraag. Ze helpt aanvragers ook bij de samenstelling en indiening van het aanvraagdossier, en geeft aan hoe een aanvraag verder wordt behandeld. 

 

FAQ Planologisch attest

Dit document bevat een lijst met veelgestelde vragen over planologische attesten.

 

 

Regelgeving

Contacteer ons

Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning