Planningsprocessen voor stedelijke gebieden

Het Vlaams gewest is bevoegd voor de afbakening en visievorming voor 13 stedelijke gebieden:

 

Deze planningsprocessen resulteerden in de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan per stedelijk gebied.