Plan voor uitbreiding Groenpool Vinderhoutse bossen

  • 12 maart 2021

De Vlaamse regering heeft op 12 maart 2021 principieel haar goedkeuring gegeven aan het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale en Appensvoorde’. Dat is het plan van Vlaams minister Zuhal Demir om hier bijkomend 200ha bos en natte natuur te realiseren. Ook beschermt ze met het plan enkele belangrijke valleigebieden in het kader van de Blue Deal en schrapt ze 15ha woonuitbreidingsgebied in het kader van de bouwshift. Het plan gaat in openbaar onderzoek van 20 april tot 18 juni 2021 en zal dan terugkeren naar de regeringstafel voor de finale besluitvorming.

Met het ontwerpplan wordt de toekomst vastgelegd voor een gebied van ongeveer 1.000 ha op grondgebied van de gemeenten Gent, Lievegem en Deinze. Het gebied is gelegen tussen het kanaal Gent-Brugge, de Ringvaart en de vallei van de Oude Kale. In het plan worden de opties van het landinrichtingproject “Schelde en Leie” en het inrichtingsplan “Groenpool Vinderhoutse bossen” vastgelegd en kan tot realisatie overgegaan worden. Het deelgebied van de Vinderhoutse Bossen omvat de prachtige groenpool van 400 ha groot aan de rand van Gent. Om de ambitie voor extra bos en meer ruimte voor natuur en openruimte in Vlaanderen waar te maken, wordt in totaal bijkomend 200ha voor extra bos en extra, vooral natte, natuur aangeduid.

Naast de grote uitbreiding van de Vinderhoutsebossen, voorziet minister Demir ook een betere bescherming van de natuur- en valleigebieden, gericht op de uitvoering van de Blue Deal, het plan om Vlaanderen te wapenen tegen de droogte van morgen. Het gaat om enkele belangrijke valleigebieden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van natte natuur: de vallei van de Oude Kale, van de Kalebeek en van de Meirebeek. 
  
Vlaams minister van Natuur en Omgeving Zuhal Demir:

Niet alleen kunnen we de adembenemende Groenpool Vinderhoutse Bossen met dit plan 200 ha groter maken, door bijzonder veel aandacht te schenken aan de valleigebieden en de natte natuur brengen we ook de Blue Deal in de praktijk om voldoende ruimte voor water te creëren. Het schrappen van 15ha woonreservegebied hoort daar uiteraard bij. Zo beschermen we de open ruimte van verdere ontwikkelingen en zetten we de principes van de bouwshift om in de praktijk.

Daarnaast voert het plan ook bestemmingswijzingen door die de realisatie van de Europese Natuurdoelen mogelijk moeten maken. Het in de landschapsatlas vastgestelde gebied ‘Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk’ wordt aangeduid als ‘erfgoedlandschap’. Het plangebied omvat ook enkele kasteelparken die typerend zijn voor de gordel rond Gent.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele:

De aanduiding als erfgoedlandschap zorgt ervoor dat het typische karakter van de streek zal bewaard blijven voor komende generaties. De coronaperiode heeft ons eens te meer laten beseffen hoeveel pareltjes er in Vlaanderen zijn. In het gebied zijn verschillende elementen van bouwkundig erfgoed aanwezig, voornamelijk boerderijen, landelijke bewoning, een windmolen, kapellen. Maar ook enkele kastelen maken deel uit van het erfgoedlandschap. Met dit instrument kunnen we alles samenbrengen in één geheel.”
 

Ontwerp van het grafisch plan:

Ontwerp grafisch plan uitbreiding Groenpool Vinderhoutse Bbossen