Plan voor extra bos en natuur rond Sint-Lievens-Houtem en Kottembos

  • 15 maart 2021

De Vlaamse Regering gaf op 12 maart 2021 principieel haar goedkeuring aan het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-Lievens-Houtem en Kottembos’. Het plan bevat de toekomstvisie voor een groot gebied van 3.350 ha tussen E40 en N42 op grondgebied van de gemeenten Erpe-Mere, Herzele, Lede, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren en Zottegem. Met het plan duidt minister Demir bijkomend 170 ha aan voor extra natuur en bos en schrapt ze tegelijk 19 ha watergevoelig woonuitbreidingsgebied in het kader van de Blue Deal en de bouwshift. Het plan gaat in openbaar onderzoek van 20 april tot 18 juni 2021.

Met het ontwerpplan legt minister Demir de toekomst vast voor een gebied van ongeveer 3.350 ha tussen E40 (in het noorden) en N42 (in het westen) op grondgebied van de gemeenten Erpe-Mere, Herzele, Lede, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren en Zottegem. In het plan worden alle uitgevoerde ruilverkavelingsprojecten in de regio verwerkt waardoor 2.700 ha definitief bevestigd wordt als landbouwgebied.

Maar Demir ging op zoek naar opportuniteiten om zowel de instandhoudingsdoelstellingen als de bosuitbreidingsplannen van de Vlaamse Regering, die 4.000 ha extra bos ambieert tegen 2024, als de Blue Deal in de strijd tegen droogte op het terrein te realiseren. 

Vlaams minister van Natuur en Omgeving Zuhal Demir:

Met die plan slagen we er niet alleen in deze regio te vergroenen door bijkomend 170 ha te bestemmen voor extra bos en natuur, we schrappen ook maar liefst 19 ha watergevoelig woonuitbreidingsgebied in Lovendegem/Lievegem. Daardoor vrijwaren we de aansnijding van open ruimte en brengen we zowel de Blue Deal als de bouwshift in de praktijk. Water krijgt ook in deze regio de plaats die ze verdient.

Daarnaast duidt het plan ook het gebied ‘Vallei Cotthembeek en kouters’ aan als erfgoedlandschap. Verspreid over het plangebied bevinden zich een aantal sites met waardevolle erfgoedelementen die behouden moeten worden voor de toekomstige generaties. 
 
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele:

Het cultuurlandschap aan de randen van de bossen en rond het gehucht Cotthem in Oost-Vlaanderen is altijd goed bewaard gebleven. Dagelijks komen zowel ruiters, fietsers als wandelaars genieten van dit prachtige landschap. De landschappelijke structuur is zeer goed bewaard gebleven en weerspiegelt nog in grote mate het landschapsbeeld van vóór de industriële revolutie. Ik ben dan ook blij dat dit landschappelijk pareltje omgezet wordt in een erfgoedlandschap.

Erfgoedlandschappen worden door een gemeente, provincie of het Vlaams Gewest afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Daarbij worden de maatregelen voor het behoud van de erfgoedwaarden en -kenmerken ingeschreven in de stedenbouwkundige voorschriften. Net zoals voor een beschermd cultuurlandschap, kan je voor werken in een erfgoedlandschap onder bepaalde voorwaarden premies aanvragen.

Het plan gaat in openbaar onderzoek van 20 april tot 18 juni 2021 en zal dan terugkeren naar de regeringstafel voor de finale besluitvorming.