Pilootprojecten BRV

Vernieuwende initiatieven rond ruimtelijk beleid

Pilootprojecten BRV zijn vernieuwende initiatieven rond ruimtelijk beleid die gemeenten, soms in intergemeentelijk samenwerkingsverband, opstarten. Het zijn inspirerende richtingaanwijzers om als gemeentelijke overheid zelf beleidsmatig aan de slag te gaan met de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 

Bijkomende ruimte-inname terugdringen, onze steden en gemeenten kwaliteitsvol verdichten en groenblauwe netwerken realiseren zijn dan ook dé toekomstige uitdagingen waar Departement Omgeving graag zijn schouders onder zet.

Een Wegwijzer Ruimte als gids voor de toekomst

 • Ruimtelijk rendement en 10 kernkwaliteiten
 • Vilvoorde, Vlaams-Brabant
 • Gestart in 2019
 • Voltooid

Een duidelijk, wervend en praktisch instrument dat verordenend werkt, maar tegelijkertijd aangeeft wat een goede ruimtelijke ordening is, en welke 10 kernkwaliteiten daarin centraal staan. Dat is kort samengevat het pilootproject dat Elke Muylaert, diensthoofd Ruimtelijke Ontwikkeling bij de stad Vilvoorde, boven de doopvont hield. Samen met gemeentelijk omgevingsambtenaar Willem Geens die het project als coördinator trekt, en planoloog Katrien De Mets tekende ze een instrument uit dat kwalitatief ruimtebeslag in de toekomst moet garanderen.

Ruimte voor een innovatief parkeerbeleid

 • Parkeerbeleid
 • Geetbets, Vlaams-Brabant
 • Gestart in 2019
 • Ongoing

Slim Parkeerbeleid. Dat is waar de gemeente Geetbets op inzet met haar BRV-pilootproject. Een project dat voortvloeit uit het participatietraject G’Bets 2.0 waarin de toekomstvisie van de ruim 6000 inwoners van Geetbets centraal staat.

Een weldoordacht parkeerbeleid zorgt niet alleen voor een verminderd ruimtebeslag, maar komt ook de veiligheid en de leefbaarheid van het dorpscentrum ten goede. Burgemeester Jo Roggen en Sarah Janssens, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, geven tekst en uitleg bij het project.

Gemeentelijk beleidsplan in versnelling

 • Beleidsplanning
 • Hoogstraten, Antwerpen
 • Gestart in 2019
 • Ongoing

Structureel en voldoende tijd kunnen vrijmaken om aan beleidsplanning te doen. In de goedgevulde agenda van heel wat planologen blijkt het geen sinecure. Ann Embrechts werkt al 12 jaar voor de stad Hoogstraten. Sinds een jaar kan ze haar focus meer verleggen van vergunningverlening naar planologie en trekt ze enthousiast aan de kar van het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte in haar stad. 

Een gemeenschappelijke visie als bouwsteen

 • Intergemeentelijke GECORO
 • Zoutleeuw, Vlaams-Brabant
 • Gestart in 2019
 • Voltooid

Uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar hetzelfde instrument.” Aan het woord is Johan Thomas, diensthoofd Omgeving van de stad Zoutleeuw. Met zijn 26 jaar ervaring heeft hij een heldere kijk op de uitdagingen waar Vlaanderen mee geconfronteerd wordt op het gebied van ruimtelijke ordening. 
Het instrument waarvan sprake zou weleens de Intergemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (IGECORO) kunnen zijn. Samen met buurgemeentes Geetbets en Linter startte Zoutleeuw een samenwerkingsverband op dat zich met enige fierheid presenteert als pilootproject.