Pilootprojecten BRV

Vernieuwende initiatieven rond ruimtelijk beleid

Pilootprojecten BRV zijn vernieuwende initiatieven rond ruimtelijk beleid die gemeenten, soms in intergemeentelijk samenwerkingsverband, opstarten. Het zijn inspirerende richtingaanwijzers om als gemeentelijke overheid zelf beleidsmatig aan de slag te gaan met de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 

Bijkomende ruimte-inname terugdringen, onze steden en gemeenten kwaliteitsvol verdichten en groenblauwe netwerken realiseren zijn dan ook dé toekomstige uitdagingen waar Departement Omgeving graag zijn schouders onder zet.

Na het lezen van onze projecten op zoek naar extra informatie of werkdocumenten? Dan kan je terecht op de departementale website

Een Wegwijzer Ruimte als gids voor de toekomst

 • Ruimtelijk rendement en 10 kernkwaliteiten
 • Vilvoorde, Vlaams-Brabant
 • Gestart in 2019
 • Voltooid

Een duidelijk, wervend en praktisch instrument dat verordenend werkt, maar tegelijkertijd aangeeft wat een goede ruimtelijke ordening is, en welke 10 kernkwaliteiten daarin centraal staan. Dat is kort samengevat het pilootproject dat Elke Muylaert, diensthoofd Ruimtelijke Ontwikkeling bij de stad Vilvoorde, boven de doopvont hield. Samen met gemeentelijk omgevingsambtenaar Willem Geens die het project als coördinator trekt, en planoloog Katrien De Mets tekende ze een instrument uit dat kwalitatief ruimtebeslag in de toekomst moet garanderen.

Ruimte voor een innovatief parkeerbeleid

 • Parkeerbeleid
 • Geetbets, Vlaams-Brabant
 • Gestart in 2019
 • Ongoing

Slim Parkeerbeleid. Dat is waar de gemeente Geetbets op inzet met haar BRV-pilootproject. Een project dat voortvloeit uit het participatietraject G’Bets 2.0 waarin de toekomstvisie van de ruim 6000 inwoners van Geetbets centraal staat.

Een weldoordacht parkeerbeleid zorgt niet alleen voor een verminderd ruimtebeslag, maar komt ook de veiligheid en de leefbaarheid van het dorpscentrum ten goede. Burgemeester Jo Roggen en Sarah Janssens, Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, geven tekst en uitleg bij het project.

Een gemeenschappelijke visie als bouwsteen

 • Intergemeentelijke GECORO
 • Zoutleeuw, Vlaams-Brabant
 • Gestart in 2019
 • Voltooid

Uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar hetzelfde instrument.” Aan het woord is Johan Thomas, diensthoofd Omgeving van de stad Zoutleeuw. Met zijn 26 jaar ervaring heeft hij een heldere kijk op de uitdagingen waar Vlaanderen mee geconfronteerd wordt op het gebied van ruimtelijke ordening. 
Het instrument waarvan sprake zou weleens de Intergemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (IGECORO) kunnen zijn. Samen met buurgemeentes Geetbets en Linter startte Zoutleeuw een samenwerkingsverband op dat zich met enige fierheid presenteert als pilootproject.

Gemeentelijk beleidsplan in versnelling

 • Ruimtelijke beleidsplan
 • Hoogstraten, Antwerpen
 • Gestart in 2019
 • Ongoing

Structureel en voldoende tijd kunnen vrijmaken om aan beleidsplanning te doen. In de goedgevulde agenda van heel wat planologen blijkt het geen sinecure. Ann Embrechts werkt al 12 jaar voor de stad Hoogstraten. Sinds een jaar kan ze haar focus meer verleggen van vergunningverlening naar planologie en trekt ze enthousiast aan de kar van het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte in haar stad. 

Lochristi

Opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan

 

 • Ruimtelijke beleidsplan
 • Lochristi, Oost-Vlaanderen
 • Gestart in 2019
 • Ongoing

De gemeente Lochristi beschikt over een structuurplan waarin een sterke link wordt gelegd met het Algemeen Plan van Aanleg. Ondertussen zijn er nieuwe ruimtelijke inzichten. De oproep voor pilootprojecten BRV bood de gemeente de kans om een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan op te starten en in te spelen op nieuwe uitdagingen en ambities. Die gaan onder meer over kernversterking, woonuitbreidingsgebieden, baanwinkels, ruimte voor ondernemen, groenblauwe netwerken, bloemen- en sierteelt. De samenwerking met de intercommunale Veneco biedt de kans het beleidsplan in een regionaal verband te plaatsen

Regioscan voor de regio rondom Gent

 

 • Ruimtelijk rendement en 10 kernkwaliteiten
 • Regio rondom Gent, Oost-Vlaanderen
 • Gestart in 2019
 • Voltooid

Overheden beseffen dat bijkomend ruimtebeslag van woonontwikkelingen, bedrijventerreinen,... steeds meer botst op de grenzen van het maatschappelijk, ruimtelijk en ecologisch draagvlak. De beschikbare ruimte is eindig, ook in de regio rond Gent. Bovendien dwingt de klimaattransitie ons om na te denken over een duurzame toekomst voor de regio.

De oproep voor pilootprojecten bij het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) bood de intercommunale Veneco een kader om na te denken over de ruimtelijke uitdagingen in de regio rond Gent. Dit resulteerde in de zogenaamde regioscan.

Luchtfoto Bornem

Van structuurplan naar beleidsplan

 • Ruimtelijke beleidsplan
 • Bornem, Antwerpen
 • Gestart in 2019
 • Afgerond

Bornem was in de jaren tachtig een pionier op vlak van structuurplanning. En ook nu maakt de gemeente al gebruik van een ruimtelijk beleidsplan om een duurzaam toekomstbeeld uit te tekenen. 
Schepen Jurgen De Maeyer is sinds 2019 onder meer bevoegd voor ruimtelijke ontwikkeling en werkte samen met ontwerpbureau OMGEVING aan een beleidskader dat samen met de strategische visie het ruimtelijk planologisch kader voor de komende jaren zal vormen. We interviewden hem over het project.

markt Geel

Mijn dorp, mijn stad, mijn Geel

 • Ruimtelijk beleidsplan
 • Geel, Antwerpen
 • Gestart in 2021
 • Ongoing

Nadat het Beleidsplan Ruimte op 1 april 2021 unaniem groen licht kreeg van de gemeenteraad, organiseert stad Geel een openbaar onderzoek als laatste stap voor de definitieve vaststelling. Schepen voor stadsontwikkeling Bart Julliams en ruimtelijk planner Paul Wuillaume dragen de ruimtelijke ambities uit met de centrale vraag: welke richting gaan we uit? 

zoutleeuw

Van kernverdichting naar kernversterking

 • Ruimtelijk rendement en 10 kernkwaliteiten
 • Zoutleeuw, Vlaams-Brabant
 • Gestart in 2018
 • Ongoing

Een aantal interactieve werksessies tussen omgevingsambtenaren van de betrokken gemeentes leidde in de Getestreek tot het dialoogkompas Intergemeentelijke Kwaliteitskamer. Een compact document dat door een ontwikkelaar kan worden gebruikt als leidraad, maar net zo goed dienst doet als beoordelingskader bij het motiveren van adviezen bij omgevingsvergunningsaanvragen.  

Het kader heeft de ambitie om via gestructureerde dialoog verdichtingsprojecten aan te grijpen om maatschappelijke meerwaarde te creëren of transitiedoelen te bereiken voor de betreffende dorpskern. 

ARK woonomgeving

Atelier Ruimte Kempen

 • 10 ruimtelijke kernkwaliteiten
 • Kempen, Antwerpen
 • Gestart in 2019
 • Ongoing

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen werkte naast haar bestaande aanbod een generiek aanbod uit voor 29 Kempense gemeenten. Atelier Ruimte Kempen wil deze gemeenten inspireren en informeren om tot kwalitatieve projectontwikkelingen binnen de woonkernen te komen. 

Het bestaat uit een aantal inspirerende modeldocumenten en de opstart van de Kempenkaart en het Netwerk Ruimte Kempen. Dit dynamische project zal de komende jaren met hoge ambitie steeds verder worden uitgewerkt. 

Stadregio Turnhout

Gedeelde ruimte, gedeelde aanpak

 • Ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten 
 • Stadsregio Turnhout, Antwerpen
 • Gestart in 2019
 • Ongoing

Vier lokale besturen werken samen aan een beleidskader voor ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven in het regionaalstedelijk gebied Turnhout. Een unieke samenwerking tussen een centrumstad en de omliggende gemeentes waarin ze naar gemeenschappelijk beleid streven.