Pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - 2019

Op voorstel van het Departement Omgeving besloot de minister de hieronder vermelde 18 pilootprojecten BRV te selecteren en een subsidie toe te kennen. 

Voor de kennisuitwisseling en -opbouw tussen de verschillende pilootprojecten BRV werden vier thematische pilootgroepen opgericht voor een traject van intervisie en leren van elkaar.  Per thema kunt u de geselecteerde projecten volgen aldus mee genieten van de kennisuitwisseling en -opbouw in het piloottraject.

Geselecteerde projecten 2019

 1. Hoogstraten – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
 2. Geel – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
 3. Vilvoorde – ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (wegwijzer ruimte) 
 4.  Lochristi – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
 5.  Maasmechelen – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (rewildering Maasmechelen) (stopgezet)
 6. Geetbets – slim parkeerbeleid (GBts 2punt0) 
 7.  Zoutleeuw – iGECORO en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (samenwerking Getestreek) 
 8. Puurs-Sint-Amands – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
 9. Vilvoorde – slim parkeerbeleid 
 10.  Antwerpen – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (integratie strategische MER) 
 11. Bornem – gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan 
 12. VENECO – ruimtelijk rendement (regionaal afwegingskader) 
 13. Vorselaar – ruimtelijk rendement (omslag ruimtedenken) 
 14. Edegem – ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (slimme ruimte, open ruimte) 
 15. Stadsregio Turnhout – ruimtelijk rendement en 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (gedeelde ruimte, gedeelde aanpak) 
 16. IOK – 10 ruimtelijke kernkwaliteiten (intergemeentelijk kwaliteitsplatform) 
 17. Brakel/Horebeke – iGECORO 
 18. Leiedal – intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (Zuidwest-Vlaanderen) 

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)
02 553 83 79 (bereikbaar van 8.30.-17.00u.)