Pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering  de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Deze visie zet nieuwe krachtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. 

Het Departement Omgeving wil met gemeenten rond de nieuwe uitdagingen aan de slag en ondersteunt daarom pilootprojecten BRV die het ruimtelijk veranderingstraject lokaal mee in gang zetten .

Er werd een eerste oproep gelanceerd in januari 2019, in het kader waarvan 18 pilootprojecten BRV werden geselecteerd en gesubsidieerd.

In juli 2020 werd een tweede oproep gelanceerd, die leidde tot 20 nieuwe gesubsidieerde pilootprojecten BRV.

Voor de kennisuitwisseling en -opbouw tussen de verschillende pilootprojecten BRV werken thematische pilootgroepen in een traject van intervisie met het departement Omgeving en tussen de betrokken lokale besturen onderling.

Per thema kunt u de geselecteerde projecten via deze website volgen en aldus mee genieten van de kennisuitwisseling en -opbouw in de piloottrajecten.

 

De thematische pilootgroepen zijn de volgende:

  • Intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, (Inter) gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen, Ruimtelijk rendement en 10 kernkwaliteiten, Slim parkeerbeleid (2019)
  • Bouwshift, Groenblauw, Lasten (2020)

 

In de editie van september 2021 pdf bestandLokaal (4.31 MB) verscheen een artikel over enkele algemene leerpunten uit de pilootprojecten BRV.

 

Over de strategische visie

Deze pilootprojecten kaderen in de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

 

 

 

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)
02 553 83 79 (bereikbaar van 8.30.-17.00u.)

Pilootprojecten BRV in de kijker

Pilootprojecten BRV in de kijker