Partners

In het dagelijks bestuur van ENA zetelen vertegenwoordigers van de betrokken administraties en kabinetten van de Vlaamse regering. Dit zijn:

De uitvoering van het ENA wordt gestuurd door het Coördinatieplatform ENA. Dit Coördinatieplatform zorgt er voor dat de acties voor de uitwerking van het economisch netwerk gerealiseerd worden. Het platform bestaat uit alle leden van het dagelijks bestuur, aangevuld met volgende partners: