Partnerforum

Partnerforum

Op donderdag 18 februari vond in het ICC in Gent een breed partnerforum plaats, waarin de werktekst van het witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen besproken werd. Eerst lichtten de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) en het ambtelijk forum hun reflecties en adviezen bij de werktekst toe. Daarna namen 200 aanwezigen deel aan workshops rond de strategische lijnen uit de werktekst. Het partnerforum eindigde met een debat tussen vertegenwoordigers van VOKA, de Boerenbond, de Bond Beter Leefmilieu, Unizo en het Netwerk Duurzame Mobiliteit. 

Beschikbare documentatie

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling