Partijen bijeenbrengen in een omgevingsraad

De OMGEVINGSRAAD SCHIPHOL is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. Liefst 94 bewonersgroepen hebben zich geregistreerd voor die nieuwe omgevingsraad Schiphol, waarin vanaf 1 januari 2015 bewoners, overheden en de luchtvaartsector met elkaar overleggen over geluidshinder, de groei van Schiphol en woningbouw. Met 94 bewonersgroepen valt natuurlijk geen overleg te voeren. Daarom zijn de groepen geclusterd per startbaan. Voor de Kaagbaan zijn dat 26 groepen. De Aalsmeerbaan levert hinder op voor 17 bewonersgroepen. De hinder van de Polderbaan leverde 21 groepen op. De Zwanenburgbaan is goed voor 17 groepen. Tot slot willen 13 groepen meepraten over de Buitenveldertbaan. Een goed voorbeeld van doelgroepenaanpak op maat. Vertegenwoordigers van de bewonersgroepen schuiven vanaf 1 januari aan tafel met vertegenwoordigers van de gemeentebesturen, de provincies, het rijk, luchtvaartmaatschappijen, Schiphol en luchtverkeersleiding. In het eerste jaar van de Omgevingsraad Schiphol zal een kennisprogramma worden georganiseerd voor de nieuwe leden. Het programma zal bestaan uit diverse soorten bijeenkomsten afhankelijk van onderwerp en doelgroep, te denken valt aan werkbezoeken, kennisoverdracht door experts, informatieve workshops en openbare bijeenkomsten gericht op een specifiek thema. Voor de omgevingsraad werd een specifieke website ontwikkeld (http://www.omgevingsraadschiphol.nl/) en aanvullend wordt er qua communicatie ook voorzien in een nieuwsbrief.

 

website vliegtuig.jpg