Panelgesprek: samen werken met de natuur aan een veerkrachtige kust

 • 19 oktober 2020

Registreer u nu voor een panelgesprek op 18 november over de voordelen van natuurlijke ingrepen in de kustverdediging.

Thema: basiskennis over Nature Based Solutions (NBS)

Dit online interactief panelgesprek met experten gaat in op het hoe en waarom van meer natuurlijke maatregelen in de kustverdediging, ook wel ‘Nature Based Solutions’ geheten.  
 
Nature Based Solutions (“natuurgebaseerde oplossingen”) zijn maatregelen die gebruik maken van natuurlijke processen in de plaats van ‘traditionele’ maatregelen, die voornamelijk focussen op het gebruik van harde infrastructuur zoals beton en staal.  Er bestaat een heel breed spectrum van mogelijke toepassingen en ingrepen. Dit panelgesprek focust in de  eerste plaats op maatregelen die nuttig zijn voor de Vlaamse kustverdediging. 

Eén van de voordelen van NBS is dat natuurlijke processen de instandhouding van de maatregelen ondersteunen. Een voorbeeld is het verschil tussen een duin en een dijk: de aanvoer van zand via de wind versterkt van nature het duinensysteem. Een dijk daarentegen kan alleen door de mens zelf onderhouden worden. 

NBS zijn dan ook adaptief: ze passen zich snel aan in een veranderende omgeving. Dat is een belangrijke troef nu de zeespiegel stijgt als gevolg van de klimaatverandering. Zo dragen deze NBS bij aan een meer veerkrachtige kust met een brede maatschappelijke meerwaarde. 
 
Het Interreg-project SARCC werkt onder andere aan kennisopbouw bij kustprofessionals over wat deze NBS zijn, over de voordelen van NBS ten opzichte van traditionele infrastructuur en over de manier waarop  ze aan onze kust kunnen worden ingezet. 

Panelleden

 • Patrick Meire (Universiteit Antwerpen), 
 • Peter Van Besien (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust) 
 • Garry Momber (Maritime Archeology Trust uit de UK) 

Moderator: Jan Seys (Vlaams Instituut voor de Zee)  

Doelpubliek

Mandatarissen en ambtenaren van lokale en bovenlokale besturen werkzaam aan de kust, kustprofessionals en iedereen die in het topic geïnteresseerd is.

Praktisch

 • Het online panelgesprek vindt plaats op woensdag 18 november van 10.00 u. – 11.30 u. 
 • Deelnemen is gratis na voorafgaande registratie via www.sarcc.eu/register . U ontvangt dan op 9 november een link om deel te nemen.

Voorbereiding

Bekijk vooraf een aantal video’s van experten over NBS, zodat u beter geïnformeerd bent en het panelgesprek gemakkelijk kan volgen.  
Na de registratie kan u vanaf 9 november via de SARCC-webpagina   gratis video’s van volgende experten bekijken:

 • Patrick Meire (Universiteit Antwerpen), over de klimaatverandering in het algemeen en de toekomstige potentiële impact specifiek op de kust als systeem; 
 • Garry Momber (Maritime Archeology Trust uit de UK), over de kustverdediging in historisch perspectief; 
 • Peter Van Besien (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust), de huidige organisatie van de Vlaamse kustbescherming t.a.v. stormen en zeespiegelstijging en de NBS proefprojecten van het project SARCC in Vlaanderen (Duin voor Dijk); 
 • Elias Vanquickelborne (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust), over de duurzaamheid van strandsuppleties en circulair gebruik van zand in kustverdediging; 
 • Pieter Rauwoens (Katholieke Universiteit Leuven), over de verschillende mogelijke toepassingen van NBS aan onze zandige kustlijn; 
 • William Coulet (Exo Environmental ltd, UK), over het gebruik van NBS in het buitenland, zoals ecoriffen en zoutmoerassen; 
 • Katrien Van der Biest (Universiteit Antwerpen), over een kosten-baten vergelijking op basis van ecosysteemdiensten van het gebruik van NBS in de kustwering
 • Dries Bonte (Universiteit Gent), over de toegevoegde waarde van NBS  in het duinencomplex 
 • Marije Verlinden (gemeente Vlissingen) over draagvlakcreatie voor het gebruik van NBS in hun gemeente; 
 • Justin Ridgewell (Environmental Agency uit de UK), over de Britse NBS pilootprojecten in het project SARCC 

Meer informatie