OVR-traject voorafgaand aan de vergunningsprocedure

Verloop van het traject

In het OVR-traject voorafgaand aan de vergunningsprocedure (= voortraject), worden volgende opeenvolgende optionele en verplichte stappen onderscheiden:

Onderstaand schema schetst het verloop van het voortraject.

Schema_OVR-traject_voor_OVA.pngHet is aan de initiatiefnemer van het omgevingsveiligheidsrapport om in samenspraak met de erkende deskundige, met de vergunningverlenende overheid en met het Team Externe Veiligheid, het voor zijn project best passende voortraject te kiezen.

Het Team Externe Veiligheid begeleidt de initiatiefnemer en de erkende deskundige in dit traject. Het heeft hiervoor enkele procedures uitgewerkt (procedures OVR_Pxx in het schema).

Stopzetten van het voortraject

Tijdens het voortraject kan óf de initiatiefnemer óf het Team Externe Veiligheid  een lopende OVR-procedure stopzetten.

Meer informatie

Uitgebreidere en meer gedetailleerde uitleg over het verloop en de uitvoering van dit traject in de praktijk vind je in de OVR-procedures, die opgenomen zijn in het Richtlijnenboek voor Veiligheidsrapportages.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55