Overzicht verordeningen - Ruimtelijke Ordening

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Dit kan het gewest zijn, een provincie of een gemeente.

Vlaamse gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Deze verordeningen gelden in het hele Vlaamse gewest.

Provinciale stedenbouwkundige verordeningen:

Informeer bij de provincie.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen:

xlsx bestandOverzicht bij de administratie bekende gemeentelijke verordeningen (42 kB)