Overzicht van de verplichtingen

Een verwarmingsinstallatie in perfecte staat is zuinig, veilig en milieuvriendelijk. Voor centrale stooktoestellen gelden daarom drie gouden regels: de keuring voor eerste ingebruikname, het periodiek onderhoud en de verwarmingsaudit

Toestellen met een vermogen van 20 tot en met 100kW

  Keuring voor eerste ingebruikname Periodiek onderhoud Verwarmingsaudit
Gasvormige brandstof Door een erkende technicus gasvormige brandstof Tweejaarlijks door een erkende technicus gasvormige brandstof Vijfjaarlijks door een erkende technicus gasvormige brandstof
Vloeibare brandstof Door een erkende technicus vloeibare brandstof Jaarlijks door een erkende technicus vloeibare brandstof Vijfjaarlijks door een erkende technicus vloeibare brandstoffen
Vaste brandstof Door een geschoold vakman Jaarlijks door een geschoold vakman Vijfjaarlijks door een erkende technicus verwarmingsaudit
Je ontvangt Een keuringsrapport en een verbrandingsattest Een reinigings-en verbrandingsattest Een verwarmingsauditrapport
Wie is verantwoordelijk?  De eigenaar  De huurder De eigenaar

Belangrijk

 • De eerste verwarmingsaudit moet uitgevoerd worden bij de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud geworden is en nadien vijfjaarlijks. U kunt dit telkens combineren met het periodieke onderhoud.
 • De keuring voor eerste ingebruikname:
  • na installatie van een nieuwe toestel
  • na vervanging van ketel of brander of na verplaatsing of verbouwing van een bestaand toestel
 • Verwarmingsaudit:
  • eerste keer bij eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud geworden
  • nadien vijfjaarlijks, kan samen met het periodieke onderhoud
  • toestel bestaande uit meerdere ketels: verwarmingsaudit door erkende technicus verwarmingsaudit, ongeacht het type brandstof.

Toestellen met een vermogen groter dan 100kW

  Keuring voor eerste ingebruikname Periodiek onderhoud Verwarmingsaudit
Gasvormige brandstof Door een erkende technicus gasvormige brandstof Tweejaarlijks door een erkende technicus gasvormige brandstof Vierjaarlijks door een erkende technicus gasvormige brandstof
Vloeibare brandstof Door een erkende technicus vloeibare brandstof Jaarlijks door een erkende technicus vloeibare brandstof Tweejaarlijks door een erkende technicus vloeibare brandstoffen
Vaste brandstof Door een geschoold vakman Jaarlijks door een geschoold vakman Vijfjaarlijks door een erkende technicus verwarmingsaudit
Je ontvangt Een keuringsrapport en een verbrandingsattest Een reinigings-en verbrandingsattest Een verwarmingsauditrapport
Wie is verantwoordelijk?  De eigenaar  De huurder De eigenaar

Keuring altijd vóór ingebruikname:

 • na installatie van een nieuwe toestel
 • na vervanging van ketel of brander of na verplaatsing of verbouwing van een bestaand toestel 

Toestellen met een vermogen kleiner dan 20kW

 • Keuring voor eerste ingebruikname altijd verplicht
 • Jaarlijks onderhoud enkel voor stooktoestellen op vast brandstof veplicht
 • Periodiek onderhoud voor toestellen op gas of vloeibare brandstof aangewezen voor de goede en veilige werking
 • Vijfjaarlijkse verwarmingsaudit aanbevolen voor verbetering van de energie-efficiëntie