Overwelven of inbuizen van grachten altijd vergunningsplichtig

  • 8 juli 2021

Een aantal verhardingen zijn vrijgesteld van omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Het gaat bijvoorbeeld om de strikt noodzakelijke toegang tot een garage of voordeur. Een recente wijziging van het vrijstellingsbesluit verandert dat. Aan het besluit is sinds 8 juli 2021 op meerdere plaatsen toegevoegd dat de vrijstelling niet geldt voor het overwelven of inbuizen van grachten.

De actuele tekst van het vrijstellingsbesluit vindt u hier.