Overlast door milieuhinder? Wat te doen?

Ondervind je overlast van een of andere vorm van milieuhinder bijvoorbeeld geluidhinder of geurhinder?  Probeer dan eerst met de vermoedelijke veroorzaker tot een oplossing te komen. Leidt dit niet tot een goed resultaat?
Dan kan u contact opnemen met de bevoegde instantie.

Waar kan ik terecht om hinder te melden?

Gebruik onze wegwijzer om de juiste instantie te vinden voor uw soort hinder.

Dringende melding van milieuhinder?

Tijdens de kantooruren Het centrale meldpunt voor milieuklachten van je gemeente - dit is meestal de milieudienst.
Na de kantooruren: Lokale politie

Hinder veroorzaakt door buren? Wat doet u best?

Vooraleer u verdere stappen onderneemt, praat en ga in dialoog.

 1. Praat en ga in dialoog
  Soms is de hinder gebaseerd op onwetendheid of op misverstanden.
 2. Schakel een bemiddelaar in
  Als de dialoog niets oplevert, dan kan je een bemiddelaar inschakelen. Dit is meestal gratis. Contacteer hiervoor de milieudienst van je gemeente.
 3. Meld deze klacht officieel
  Lukken deze eerste twee stappen niet? Dan kan je formele actie ondernemen door je klacht officieel te melden. De meeste gemeenten hebben hiervoor een centraal meldpunt dat je telefonisch of per mail kan bereiken.
 4. Schakel het vredegerecht in
  Als laatste stap kan je het gerecht inschakelen om een uitspraak te doen over het probleem. Richt je daarvoor tot het vredegerecht. Dit hoeft niet automatisch te leiden tot een proces. Het probleem kan mogelijk ook worden opgelost via een verzoeningsprocedure. 
 5. Schakel de burgerlijke rechtbank in
  Als alle voorgaande stappen niets hebben opgeleverd, kan je je eventueel nog wenden tot de burgerlijke rechtbank.

Contacteer ons

Departement Omgeving
02 553 80 11 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)

Dringende melding van milieuhinder?

Neem bij dringende  klachten over milieuhinder contact op met:

 • tijdens de kantooruren:
  Het centrale meldpunt voor milieuklachten van je gemeente - dit is meestal de milieudienst.
 • na de kantooruren:
  De lokale politie.