Over Ecocampus

Ecocampus is een programma dat zich inzet voor een duurzaam hoger onderwijs. Een Duurzaam Hoger Onderwijs neemt zijn verantwoordelijkheid en draagt bij aan een duurzame  ontwikkeling van mens en planeet.  

Het Ecocampus-team ziet duurzame ontwikkeling vooral als een verhaal van kansen. Van creativiteit en innovatie. Van anders organiseren en buiten bestaande kaders durven denken. Daarbij zijn nieuwe sociale, economische en ecologische inzichten nodig. De studenten van vandaag moeten hiervan doordrongen geraken. Zij bepalen immers de vorm van de toekomstige samenleving.

Ecocampus richt zich op wie het curriculum in het hoger onderwijs vormgeeft. Dat zijn docenten, onderwijsondersteuners en opleidingshoofden. En evenzeer andere partners of studenten. Zij moeten in staat zijn om duurzame ontwikkeling te gebruiken als kompas bij hun dagelijkse activiteiten, nu en in de toekomst. Iets wat vandaag duurzaam is, is dat immers morgen misschien niet meer.
In deze context van onzekerheid moeten zij werken en leren. Het gaat daarom niet om het overdragen van onomstreden duurzame kennis of het indoctrineren met ‘zo handelt u duurzaam’. Het gaat vooral om het creëren van ruimte waar studenten met duurzaamheidsvraagstukken kunnen experimenteren.

Contacteer ons