Opvolging deelnemers Green Deal Circulair Bouwen

STAGEPLAATS

Opvolgen van het engagement van de deelnemers aan de Green Deal Circulair Bouwen

Informatie over taakomschrijving, doelstellingen, verwachte resultaten

In de Green Deal Circulair Bouwen engageren meer dan 300 partners zich om in te zetten op het sluiten van kringlopen in hun bouwproces. De Green Deal wordt getrokken door Vlaanderen Circulair (meer info op bouwen.vlaanderen-circulair.be).
Om zicht te krijgen op de betrokkenheid en tevredenheid van de deelnemers, willen we bij hen een bevraging afnemen. We willen graag twee studenten inschakelen voor het uitvoeren van deze bevraging. Uiteraard worden ze ook betrokken bij het opstellen van de vragenlijst en is het de bedoeling dat ze de verkregen input analyseren en verwerken in een eindverslag met een aantal conclusies en aanbevelingen.
Als voorbereiding op de bevraging lopen de studenten best een tijdje mee met de initiatiefnemers van de Green Deal Circulair Bouwen, zodat ze voldoende inzicht krijgen in de Green Deal op zich. Daarnaast is het de bedoeling dat ze deelnemen aan de actiedagen op 5 oktober en 2 december 2021. Op die momenten kunnen ze vlot met meerdere deelnemers contacten leggen voor de bevraging.
Eventueel kunnen de studenten inzichten uit de gevoerde gesprekken verwerken in korte blogteksten voor op de website van de Green Deal. Dit is echter niet absoluut noodzakelijk als onderdeel van de stageopdracht.

Aantal stageplaatsen

2 studenten

Locatie

Voor een goed contact met het team van de Green Deal lijkt het aangewezen dat de studenten één à twee keer per week naar Brussel of Mechelen komen.
De bevragingen kunnen gebeuren van thuis uit, telefonisch of via bv. Teams.

Naam en contactgegevens van de stagementor

Arne Daneels - arne.daneels@vlaanderen.be - 0497 93 28 85

Periode

september 2021 - februari  2022

Geschatte werkbelasting

Twee maanden halftijds voor 2 studenten

Opleidingsniveau

Bachelor of master

Opleiding (gevolgde richting)

Geen voorkeur voor een specifieke opleiding, maar mogelijk is een achtergrond met economie / ondernemerschap of bouw handig als vertrekpunt.

Expertise (kennis, ervaring gelinkt aan thema van de thesis)

Affiniteit met duurzaamheid is belangrijk; kennis van circulair bouwen is mooi meegenomen.
Studenten moeten hun eigen mening kunnen overstijgen en actief kunnen luisteren naar de deelnemers van de Green Deal.

Type rijbewijs gevraagd

/

Vereiste talenkennis

Nederlands

Vervoer en verplaatsingen

Goedgekeurde verplaatsingen in kader van overleg of plaatsbezoeken worden vergoed.