Opslagtanks brandstoffen

Vloeibare brandstoffen

Een stookolietank moet door een erkend stookolietechnicus of milieudeskundige gecontroleerd worden bij de plaatsing en nadien eventueel periodiek gecontroleerd worden afhankelijk van de inhoud, plaatsing en ligging.

Na elke controle wordt een attest opgemaakt en wordt een groene, oranje of rode merkplaat (‘dop’) aangebracht op de tank. Een regelmatige controle van de tank helpt de kans op lekkage en bodemverontreiniging te voorkomen.

Gasvormige brandstoffen

Een opslagtank voor gasvormige brandstoffen moet door een erkende milieudeskundige gecontroleerd worden bij de plaatsing en nadien bij periodieke controles afhankelijk van inhoud, plaatsing en ligging.

Na elke controle wordt een attest opgemaakt waarin o.a. wordt vermeld welke onderzoeken werden uitgevoerd, of de installatie voldoet aan de wettelijke bepalingen, of de installatie goed werkt, eventueel de tekortkomingen en de termijn waarbinnen een nieuwe controle moet worden uitgevoerd.

Contacteer ons

Team Erkenningen
Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.