Oproep voorbeeldprojecten Ruimtelijk Rendement

Over de oproep

Het departement wil met de website www.ruimtelijkrendement.be voorbeelden op het vlak van verhogen van ruimtelijk rendement in de kijker zetten. Ze werkt hierrond samen met het NAV en het redactiebureau Palindroom. Door het aanreiken van concrete en alledaagse voorbeeldprojecten inspireren we omgevingsprofessionals (architecten, ontwikkelaars, lokale besturen, investeerders,…) en geven we ze praktische houvast om op een vernieuwende manier met bouwen en ruimtelijk rendement om te gaan. 

Ruimtelijk rendement betekent verdichten. Verdichten door meer te bouwen op dezelfde oppervlakte, door functies te mengen, door ruimte te hergebruiken of tijdelijk te gebruiken. Het gaat over meer doen met minder. En dat is nodig. Op die manier vrijwaren we de open ruimte. 

Goede voorbeelden werken. Mogelijk kan uw project de webpagina verrijken. Stuur het dan in en wie weet wordt uw voorbeeldproject opgenomen op www.ruimtelijkrendement.be.

In totaal worden 16 nieuwe projecten toegevoegd, waarvan een aantal uit deze oproep zullen worden geselecteerd. 

Selectiecriteria

Hou rekening met volgende selectiecriteria:

  • Herontwikkelingen (binnen ruimtebeslag) krijgen voorrang op greenfield ontwikkeling
  • We zijn op zoek naar eerder kleinschalige projecten die mooi in de omgeving passen en toch een verrassende dichtheid realiseren
  • Een goede ligging in de stad(srand) of dorpskern heeft de voorkeur
  • Kwaliteit staat voorop, enkel de meest kwalitatieve projecten komen in aanmerking
  • Functiemenging is een belangrijke component van ruimtelijk rendement, puur monofunctionele woonprojecten maken geen kans
  • Projecten met een bijzonder verhaal (innovatie die tot de verbeelding spreekt, een positieve samenwerking met architect of lokaal bestuur, sociale vitaliteit, biodiversiteit, groen-blauwe dooradering, …) maken extra kans

Bezorg uw project

Laad beeldmateriaal hieronder op.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.