Oproep "Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte"

  • 15 juni 2021

Deze oproep maakt deel uit van het programma 'Vlaanderen breekt uit!' en de Blue Deal van de Vlaamse Regering en focust op de bebouwde ruimte. 

Departement Omgeving wil hiermee grote én kleine steden en gemeenten in Vlaanderen warm maken om een voorbeeldfunctie op te nemen in het beleid rond groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie. Uit alle geïnteresseerden worden de 15 meest ambitieuze steden en gemeenten geselecteerd. In de tweede helft van juli komt het reglement voor deze oproep online. Vanaf 1 augustus kan u zich kandidaat stellen. Indienen zal kunnen tot uiterlijk 21 september, 12u.

Online toelichting

Herbekijk de online toelichting van 17 juni over deze oproep.