Oproep deelname behoeftebevraging 'gezondheid in ruimtelijk beleid'

  • 19 juni 2020

Samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid wil het Departement Omgeving instrumenten ontwikkelen die het thema gezondheid nog beter integreren in het ruimtelijk beleid. In een eerdere studie onderzochten we enkele mogelijke pistes, maar graag horen we ook van ruimtelijke professionals in Vlaanderen welke tool(s) ze in de praktijk kunnen gebruiken. Wilt u hier graag meewerken? Schrijf u dan in via het formulier op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid. De bevragingsmomenten vinden plaats (via videochat) in de loop van juli en augustus.