Opmaak van het VOS-document met de oplosmiddelenboekhouding

Exploitanten van hinderlijke inrichtingen met activiteiten die gebruik maken van organische oplosmiddelen moeten jaarlijkse een  “VOS-document” opmaken. Met dit document kan de exploitant aan de toezichthoudende overheid te tonen dat aan alle sectorale voorwaarden is voldaan.

Hulpmiddelen om de oplosmiddelenboekhouding op te stellen