Opleidingen

Opleidingen gerelateerd aan de dierenwelzijnswet

Asielmedewerker

In het najaar organiseert de dienst Dierenwelzijn in samenwerking met hogescholen een opleiding voor asielmedewerkers. De asielen ontvangen hiervoor een uitnodiging.  De opleiding is enkel toegankelijk voor medewerkers en vrijwilligers van een erkend asiel.

Zodra de data gekend zijn, ontvangen asielen een uitnodiging. Geïnteresseerden kunnen zich via hun asiel inschrijven.

Opleiding asielmedewerker: programma en info

Proefdierkunde

Verschillende instituten organiseren de opleidingen inzake proefdierkunde:

  • de opleiding voor dierverzorger die instaat voor bijzonder dierverzorging
  • de opleiding voor personen die actief meewerken aan dierproeven
  • de opleiding voor proefleider

Pensionhouder, kweker

Syntra biedt heel wat opleidingen aan, bijvoorbeeld voor een pensionhouder of een uitbater van een kwekerij (honden/katten).

Slachthuispersoneel

Om het getuigschrift vakbekwaamheid slachthuisactiviteiten te verkrijgen moet je een opleiding volgen en slagen voor het examen.

De opleiding kan

  • gevolgd worden bij een opleidingsinstituut waar het examen plaats vindt
  • intern georganiseerd worden door de functionaris dierenwelzijn. Het examen gebeurt dan onder toezicht van de AV-DMO en moet aangevraagd worden.

Transport

Om het getuigschrift vakbekwaamheid vervoer te verkrijgen moet je een opleiding volgen en slagen voor het examen.

 

Andere opleidingen

Diergeneeskunde

Bachelor in de agro- en biotechnologie

De bachelor in de agro- en biotechnologie omvat o.a. de opleiding dierenzorg.

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs met studierichting dierenzorg

Contacteer ons

Team dierenwelzijn