Openbaarheid Externe veiligheid

Veiligheidsdocumenten (rapporten, nota's, kennisgevingen) en onderzoeksrapporten zijn  bestuursdocumenten en kunnen dus openbaar kunnen gemaakt worden volgens de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur. Iedereen die er schriftelijk om verzoekt kan dus inzage in, uitleg over of een kopie van onder meer volgende documenten verkrijgen:

  • het goedgekeurde omgevingsveiligheidsrapport, het OVR-verslag, de aanmelding en de officiële briefwisseling in de OVR-procedure
  • een beoordeelde veiligheidsnota, het beoordlingsverslag en de officiële briefwisseling in de VN-procedure
  • het goedgekeurde ruimtelijk veiligheidsrapport, het RVR-verslag en de officiële briefwisseling in de RVR-procedure
  • het Samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport, het beoordelingsverslag en de officiële briefwisseling in de SWA-VR-procedure
  • het eindrapport van een onderzoeksproject
  • ....

Wil je van dit recht gebruik maken, vul dan het aanvraagformulier in. Het Team Externe Veiligheid contacteert je dan voor verdere afspraken.

Het Team Externe Veiligheid antwoordt gewoonlijk binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst van de aanvraag.  De maximale termijn bedraagt 30 kalenderdagen. Als de aanvraag betrekking heeft op een complex(er) document, dan voorziet de wet dat de behandelingstermijn uitzonderlijk kan verlengd worden tot 45 kalenderdagen. Je wordt daarvan dan op de hoogte gebracht.

Bij een veiligheidsrapport kan een vertrouwelijk deel horen. Het vertrouwelijke deel is niet openbaar, tenzij de expliciete toestemming van de initiatiefnemer van het document  wordt toegevoegd bij de aanvraag.

Opmerking:
Het Team Externe Veiligheid kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de informatie in de rapporten en documenten.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55