Openbaar onderzoek van 8 juni 2020 tot en met 10 juli 2020 over de Projectonderzoeksnota ‘Nieuwe Sluis Zeebrugge’

  • 8 juni 2020
  • Bevoegde overheid: Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
  • Doelstelling: “De nieuwe sluis is noodzakelijk voor de haven en is tegelijk een hefboom voor het revitaliseren en verbinden van Zeebrugge. Met de nieuwe zeesluis investeren we in een wereldhaven in een gezond en leefbaar Zeebrugge.
  • Grondgebied: Brugge

Waarom een raadpleging?

Zo kunnen de bezorgdheden van alle burgers tijdig worden opgenomen in het uit te voeren onderzoek. Een maatschappelijke discussie kan worden gevoerd over het project en de (mogelijke) alternatieven.

De projectonderzoeksnota is te raadplegen:

Opmerkingen kan je indienen tot uiterlijk 10 juli 2020, en op volgende manieren:

 

Contacteer ons

Team Milieueffectrapportage
02 553 80 79