Openbaar onderzoek over ontwerp GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen

  • 29 april 2022

Van 2 mei tot en met 30 juni 2022 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een openbaar onderzoek over het ontwerp GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen. Het GRUP bestaat uit elf deelgebieden op het grondgebied van Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Zemst. Het openbaar onderzoek over het ontwerp GRUP is een volgende stap in het proces om de bestemming van een aantal deelgebieden te wijzigen of te herbevestigen. Iedereen kan via verschillende kanalen het ontwerp GRUP inkijken en inspraakreacties indienen. Er worden twee informatiemarkten georganiseerd nl. op 31 mei in Mechelen en op 1 juni in Sint-Katelijne-Waver.

Het GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen creëert ruimte voor groen en water in de stedelijke omgeving, bedrijvigheid op goed gelegen locaties, economische activiteiten op buurtniveau, nieuwe woonontwikkelingen met meerdere woningtypes en publieke ruimte en toeristisch-recreatieve voorzieningen voor de ruimere regio. Bijzondere aandacht gaat naar duurzame vormen van stedelijke mobiliteit met aandacht voor fietsers, wandelaars en openbaar vervoer. 

In 2020 liep er een publieke publieke raadpleging over de startnota van het GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen. Van 21 augustus tot en met 19 oktober 2020 werden er 177 inspraakreacties en 19 adviezen ingediend. Op basis van de inspraakreacties zijn de plandoelstellingen op een aantal punten verduidelijkt en werden er een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo werd voor enkele nieuwe woongebieden het aantal woningen verminderd en gaat er meer aandacht naar het versterken van de groene ruimte. Er is ook meer aandacht meer waterberging. 
De Vlaamse Regering keurde op 1 april 2022 het ontwerp GRUP goed. Daarover wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: 

De klimaatverandering stelt ons voor nieuwe uitdagingen. De nood aan toegankelijke natuur en compacter wonen wordt steeds duidelijker. Niet in het minst in stedelijke omgevingen. Dat blijkt ook uit de verschillende inspraakreacties die we in dit project al ontvingen. Met deze ontwikkeling komen we maximaal aan die noden tegemoet en maken we ruimte voor meer natuur en water en voor ontspanning.

Elf deelgebieden in het ontwerp GRUP

Het ontwerp GRUP bestaat uit elf deelgebieden die op onderstaande kaart met cijfers aangeduid staan. 

Stadsbos Kauwendaal (1), Openruimtegebied Stuivenberg (2), Signaalgebied Barebeek (3), Beekvallei Vrouwvliet (4) en Stadsbos en woongebied Geerdegem (8) zetten in op een versterking van de openruimte met, afhankelijk van het gebied, accent op bosuitbreiding, ruimte voor stadslandbouw of voor water. In Geerdegem is ook ruimte voor enkele bijkomende woningen.

Op Veiling-Zuid (5) heeft agro-industrie al een plaats, in het zuidelijk deel kan grootschaligekaart GRUP Mechelen serrebouw uitbreiden. Kleinhandelszone Brusselsesteenweg (6) is al ontwikkeld. Op beide terreinen is er aandacht voor duurzame ontwikkeling en mobiliteit en een goede buffering naar de aanpalende woningen.
In Kantvelde (7) wordt de woonwijk uitgebreid, met ruimte voor park, bos en water. Ook in Maenhoevevelden (9) kan een woonontwikkeling terwijl de beekvallei wordt versterkt. Bij elke ontwikkeling is er aandacht voor duurzame mobiliteit.

De gemengde stedelijke ontwikkeling R6 Zuid Otterbeek (10) biedt plaats aan het ziekenhuis, een woonzorgcentrum en aanvullende activiteiten. Hier is een kleine woonontwikkeling mogelijk met aandacht voor duurzame mobiliteit. Het bos en het groen worden versterkt en er komt een buffer naar de woningen.

Toeristisch-recreatief gebied Technopolis (11) kan uitbreiden en er is ruimte voor een zwemcomplex met een dubbele functie: zowel een stedelijk zwembad als een recreatief bad voor  de ruimere regio. Ook hier is er aandacht voor duurzame mobiliteit en buffering naar de woningen. Er is ook ruimte voor groen en water.

Deelnemen aan het openbaar onderzoek

Van 2 mei tot en met 30 juni 2022 kan iedereen schriftelijk reageren op het ontwerp GRUP. 

Meer info

Het ontwerp GRUP inkijken kan op omgeving.vlaanderen.be/grups/regionaalstedelijkgebied-mechelen. Via die link is ook een ingesproken toelichting te beluisteren. De documenten liggen ook ter inzage in de gemeentehuizen van Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Zemst.

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving, omgevingsplanning@vlaanderen.be of tel 02 553 38 00.

Er worden 2 infomarkten georganiseerd:

  • Dinsdag 31 mei tussen 15.00 u. en 20.30 u. in de Keldermanszaal van het stadhuis van Mechelen.
  • Woensdag 1 juni tussen 15.00 u. en 20.30 u. in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver.

Inschrijven voor een datum en tijdslot is verplicht.

Schrijf in via het online formulier of het telefoonnummer 02 553 38 00.

Vervolgtraject

Na het openbaar onderzoek worden alle reacties verwerkt door de Vlaamse administratie en wordt het plan eventueel aangepast. Nadien keurt de Vlaamse Regering het plan goed.

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be