Openbaar onderzoek onteigening Ham - afdeling 1, sectie B, nrs. 779A en 761F.

  • 14 januari 2021

De NV Aquafin maakt hierbij namens het Vlaams Gewest bekend dat een openbaar onderzoek wordt geopend, met betrekking tot het voornemen van het Vlaams Gewest om voor de realisatie van dit project 23339 hoger vermelde percelen te onteigenen, conform de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet  van 24 februari 2017 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Het voorlopige onteigeningsbesluit en haar bijlagen liggen gedurende 30 kalenderdagen vanaf 17 januari 2022 tot en met 16 februari 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Ham. De openingsuren van het gemeentehuis kunnen geraadpleegd worden op de website van de gemeente. 

Tijdens die periode kan het dossier ook digitaal geraadpleegd worden op

Gebeurlijke bezwaren moeten per beveiligde zending worden overgemaakt aan ofwel de nv Aquafin, dienst grondverwervingen, tav de heer Steve Van den Bogaert, Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar, ofwel de gemeente Ham, tav de heer Wim Bruers, Dorpsstraat 19, 3945 Ham.