Open ruimte en de stad

Het Departement Omgeving heeft een verkenning gedaan naar innovatieve mogelijkheden voor de ontwikkeling van open ruimte in een verstedelijkte context.

Open ruimte en de stad

Open kansen in de open ruimte

Werken aan een zuurstofrijke
toekomst in de open ruimte

Open ruimte en de stad

Inspiratienota

De open ruimte kan veel voor jouw stad of gemeente betekenen. Ze draagt bij aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, bevordert de sociale cohesie, versterkt de uitstraling van een regio en het recreatief en toeristisch potentieel. Hoe kunnen we de open ruimte vrijwaren voor de toekomst? Hier moeten we samen over nadenken. Op een open en innovatieve manier.

Open ruimte en de stad

Eindrapport

Alle bevindingen uit de inspiratienota zijn gebaseerd op technische achtergrondinformatie die u kan terugvinden in een eindrapport. Graag meer info hierover? Stuur een mailtje naar bjo.omgeving@vlaanderen.be

Expertenadviezen

Ook specialisten buiten het Departement Omgeving werkten mee aan deze verkenning. Hieronder vind je hun inzichten gebundeld per thema.

Brussel als kans

Stedelijke landbouwparken

Andere / Lees verder