Open Kaart - Onderzoekend leren

Onderzoekend leren: water, bodem, geluid, voeding

Leerkrachten van lager en secundair onderwijs kennen De Helix dankzij de educatieve programma’s rond natuur en milieu.

In het kader van onze zoektocht naar eigentijdse en kwaliteitsvolle natuur- en milieueducatie experimenteren we de komende jaren met ‘onderzoekend leren’. We zijn ervan overtuigd dat het aanleren van onderzoeksvaardigheden belangrijk is en meer dan ooit een rol zal spelen in deze steeds veranderende complexe maatschappij. We starten diverse onderzoeksopdrachten met geïnteresseerde scholen in de onmiddellijke omgeving van De Helix. Het onderzoeksopzet wordt bepaald in nauwe samenwerking met scholen uit de buurt en in nauw overleg met de leerkracht waarbij we rekening houden met de beoogde doelen van de leerkracht.

Wij ondersteunen de leerkracht met onze kennis over de regio, natuur- en milieukennis, interessante contacten en onze educatieve ervaring. Ook bij de uitvoering krijgt de leerkracht ondersteuning. Zo'n educatief traject kan in verschillende intensiteitsgraden uitgevoerd worden gaande van een activiteit van een halve dag tot een projectweek tot de invulling van de 'vrije ruimte' gedurende een schooljaar. De thema’s waar we in het kader van ‘Open Kaart' in 2015 aan zullen werken zijn: voeding, bodem, water en geluid.

Ben jij leerkracht en ook geïnteresseerd om ervaring op te doen met onderzoekend leren, neem dan zeker contact op met ons via openkaart@lne.vlaanderen.be of 054 31 79 64.
Ook andere ideeën voor samenwerking die aansluiten bij ons project, willen we graag vernemen.

Contacteer ons

De Helix
054 31 79 50 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 u.)