Op zoek naar betrokkenheid voor de Gentse Oude Dokken

De komende jaren veranderen de Gentse Oude Dokken in een bruisend stadsdeel aan het water. In de voormalige industriehaven tussen de Dampoort en de wijk Muide is er plaats voor ongeveer 1500 nieuwe woningen, parken en woongroen, kantoren, kleinhandel, recreatie en publieke voorzieningen. De Stad Gent haalt alles uit de kast om zoveel mogelijk mensen bij de herontwikkeling van dit vergeten stukje stad te betrekken. Buurtbewoners, Gentenaars, socio-culturele organisaties, bedrijven, enz.  werden regelmatig en op verschillende manieren geïnformeerd, en ze konden ook hun zeg doen over de plannen. Verschillende tijdelijke invullingen op het terrein zorgden ervoor dat de Oude Dokken nog vóór de bouw van de eerste woning uitgroeiden tot een volwaardig stuk Gent. 


De plannen bespreekbaar maken

In een recent verleden vormden de Oude Dokken een onbekend stuk Gent, omringd door negentiende-eeuwse gordelwijken zoals de Muide en Dampoort. De plek die tot de vorige eeuw dienst deed als industriehaven was verworden tot een niemandsland met een bedenkelijk imago. Buurtbewoners meden de plek, Gentenaars hadden nauwelijks reden om er heen te gaan. Tegelijk had de Stad Gent grote plannen voor het gebied. Een nieuwe woonwijk moest de Oude Dokken nieuw leven inblazen en omtoveren tot een bruisende leefomgeving aan het water. Slechts weinig Gentenaars hadden een zicht op wat er in deze buurt zou gebeuren. Voor de Stad Gent was het zaak om, jaren voor de werken van start zouden gaan, de plannen bespreekbaar te maken en de Oude Dokken opnieuw op de kaart te zetten. Dit kon door te informeren over wat de komende tien tot twintig jaar te gebeuren stond, via dialoog en met acties. Om alle doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken, ontwikkelde de Stad Gent een grote waaier aan communicatie- en participatie-instrumenten. Beleving en mensgerichtheid stonden daarbij centraal. 


Informeren

Wie zich een gefundeerde mening wil vormen over een strategisch project als de Oude Dokken moet in de eerste plaats goed geïnformeerd zijn. Om alle stakeholders te kunnen bereiken, zet de Stad Gent een hele reeks tools in: een uitgebreide projectwebsite, nieuwsbrieven die in heel Gent worden verspreid, e-zines, een Facebookpagina, bewonersbrieven, infovergaderingen, enz. Daarnaast haken de projectmedewerkers hun karretje geregeld vast aan bestaande initiatieven: van een infostandje op nieuwsjaarsrecepties of buurtfeesten, tot geleide wandelingen op evenementen als de Dag van de Architectuur en Erfgoeddag. Ook met geleide boottochten tijdens de Gentse Feesten of een reizende expo (in het stadsmuseum STAM, de tijdelijke invulling DOK of het infopunt onder het Belfort) boort de stad nieuwe doelgroepen aan. Afgeronde werken zetten we extra in de kijker: bij de opening van de Bataviabrug konden de Gentenaars vanop het water een nachtelijke voorstelling van Jaws bijwonen. Die werd voorafgegaan door een film over de Oude Dokken en bouw van de brug.


Dialoog
De projectmedewerkers gaan voortdurend met stakeholders in dialoog. Op geregelde tijdstippen geeft de klankbordgroep advies over alle mogelijke aspecten van het project. Die vaste groep bestaat uit buurtbewoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals de Fietsersbond, Unizo of de Seniorenraad. Op dialoogcafés wordt dan weer een ruimere groep betrokkenen uitgenodigd. Tijdens zo’n momenten staat ontmoeten centraal: deelnemers gaan volop in gesprek met de andere aanwezigen en met medewerkers van het stadsbestuur, en leren zo de verschillende belangen beter kennen en begrijpen. Dat resulteert in een genuanceerd advies over wat die dag werd besproken. Daarnaast staan heel wat informele ontmoetingen op de agenda. Een gespreksavond in de kantine van de tijdelijke invulling DOK, een inspraakmoment in het Open Huis voor senioren of een ontmoeting in een Lokaal Dienstencentrum: het publiek is telkens anders.

Actie

Niet iedereen leest een brochure of bezoekt een inspraakmoment. Daarom hecht de Stad Gent bijzonder veel belang aan ontmoetingen op de plek zelf. Via verschillende tijdelijke invullingen (DOK, de Stadstuin, 019) trachten we mensen van alle pluimage naar de Oude Dokken te lokken. Op concerten en openluchtfilms ontvangen de organisatoren een ruim publiek van in en buiten Gent. Initiatieven zoals de zondagse DOKmarkt of de moestuin trekken dan weer mensen uit de buurt aan. Bezoekers tuinieren mee in de moestuin, verkopen hun waren op de DOKmarkt of gaan zelf aan de slag in de DOKkeuken. Lokale vrijwilligers onderhouden het terrein, staan achter de toog of begeleiden de activiteiten, en zorgen zo mee voor het succes van de tijdelijke invullingen. Het divers aanbod van activiteiten maakt dat een zeer divers publiek de Oude Dokken, de toekomstplannen en de participatiemogelijkheden leert kennen.


Resultaten

Door zeer intensief en op een menselijke manier met bewoners en andere stakeholders in dialoog te gaan, is het vertrouwen tussen alle partijen enorm gegroeid. Het gaat niet langer over “plannen van de Stad Gent” of over “een moeilijke burger” maar over mensen die elkaar begrijpen en respecteren. Verder zijn op basis van de ontmoetingsmomenten en adviezen al verschillende aanpassingen aan de plannen doorgevoerd. Ten slotte bleek dat de tijdelijke invullingen nog een extra meerwaarde geven aan de stadsvernieuwingsplannen. Een weldoordachte variatie aan activiteiten maakt dat heel veel mensen de Oude Dokken intussen bezocht hebben , op de hoogte zijn van de veranderingen en elk op hun eigen manier meebouwen aan dit stuk stad. Tegelijk hebben de activiteiten die vandaag plaatsvinden hun invloed op de toekomstplannen bewezen. Projectontwikkelaars zien wat succes heeft en integreren dat in hun ontwerpen.

Meer informatie op www.oudedokken.be.

 

2_oude dokken website.jpg