Onvergunde inrichtingen

Uit de jaarlijkse bevragingen van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM) is gebleken dat niet alle gemeenten en steden een (duidelijk) beeld hebben van het aantal onvergunde inrichtingen op hun grondgebied. De bevoegde overheden zijn zich bewust van deze handhavingsproblematiek maar soms ontbreken de middelen om er structureel iets aan te doen.

Op vraag van de VHRM onderzocht Prof. Dr. Kurt Deketelaere van Sustainability College Bruges deze problematiek in de studie 'Onvergunde inrichtingen' en reikt hij mogelijke oplossingen aan.

De studie omvat verschillende facetten. In een eerste fase ‘Zoekmethodiek’ werd gezocht naar methoden om onvergunde ingedeelde inrichtingen (OII) te identificeren. Na inventarisatie van zoekmethodieken werden deze toegepast in een pilootproject en verder uitgebouwd door aan te geven hoe gemeenten en steden een concrete actie om OII te identificeren kunnen opzetten.

De tweede fase “Oplossingsgerichte aanpak’ ging na hoe OII, geïdentificeerd door middel van voormelde acties, via oplossingsgerichte initiatieven kunnen worden geregulariseerd.

Alle bevindingen zijn terug te vinden in een plan van aanpak dat onmiddellijk inzetbaar is voor steden en gemeenten.

Bekijk het rapport.

Herbekijk de webinar.

Afdeling Handhaving
02 553 10 99 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)