Ontwerpstudie "Stad x Ruimte": focus ondergrondse dimensie

Figuur ondergronds ruimtegebruikIn het voorjaar van 2021 startten het COB, Vereniging Deltametropool, de TU Delft en het Vlaamse departement Omgeving een ontwerpstudie naar de mogelijkheden van integraal en multifunctioneel ruimtegebruik binnen sterk verdichte steden. Voor 6 cases in Nederland en Vlaanderen waar ruimtelijke knelpunten op gebied van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen aan de orde zijn werden 6 ontwerpteams samengesteld. 

 

Masterclasses

Als onderdeel van de ontwerpstudie worden drie (kosteloze) online masterclasses georganiseerd op drie vrijdagochtenden van 9.00 tot 12.30 uur. Tijdens de sessies worden de uitdagingen voor de verdichte stedelijke ruimte, de driedimensionale ruimte zelf en de aanpak uitgelicht aan de hand van een serie inspirerende presentaties door experts vanuit praktijk en wetenschap. De masterclasses zijn bedoeld voor praktijkteams en studenten die aan de ontwerpstudie deelnemen, experts van de betrokken gemeenten en overige belangstellenden die inspiratie willen opdoen voor hun eigen praktijk.


De reeks bestaat uit de volgende masterclasses:

  • Vrijdag 21 mei 2021: ruimte en transities
  • Vrijdag 28 mei 2021: ontwerp en techniek
  • Vrijdag 4 juni 2021: businesscase en stakeholders

Het definitieve programma en meer praktische informatie ontvangt u na aanmelding.

Naar het aanmeldformulier
 

De ontwerpstudie

Het doel van de studie is om te verkennen hoe een herinrichting van stedelijke strategische locaties kan zorgen voor een hoger ruimtelijk rendement, meer leefomgevingskwaliteit en klimaatbestendigheid

De ontwerpstudie geeft een andere kijk op de ordening van stedelijke functies en transitieopgaven en zoekt vanuit de doorsnede naar nieuwe denkrichtingen, patronen en oplossingen voor integraal en multifunctioneel ruimtegebruik. De mogelijkheden van de ondergrond, de openbare ruimte en het gebouw worden als vertrekpunt genomen. De ondergrondse ruimte wordt als volwaardige dimensie meegenomen tijdens het ontwerpend onderzoek.

De centrale vraagstelling hierbij is: “Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen in een verdichte stedelijke omgeving ruimte en waarde creëren die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving?”

De ontwerpstudie moet leiden tot diverse ruimtelijke ontwerpen met toekomstbeelden en uitvoeringsstrategieën. Er wordt gewerkt op een aantal stedelijke locaties als casestudies: in Oostende, Mechelen, Leuven, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. 

Casussen

De ontwerpstudie moet leiden tot diverse ruimtelijke ontwerpen met toekomstbeelden en uitvoeringsstrategieën. Er wordt gewerkt op een aantal stedelijke locaties als casestudies: in Oostende, Mechelen, Leuven, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

Meer informatie over de casussen vindt u op de website van het COB. 

Proces

De ontwerpteams en de opdrachtgevende gemeenten nemen deel aan een synergetisch traject van masterclasses, plenaire bijeenkomsten en lokale ateliers tot in het najaar van 2021. Alle resultaten worden samen met reflecties, conclusies en geleerde lessen in een publicatie opgenomen en gedeeld met de vakwereld en het brede publiek. De publicatie is voorzien voor het voorjaar 2022.

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)
02 553 83 79 (bereikbaar van 8.30.-17.00u.)