Ontwerpstudie "Stad x Ruimte": focus ondergrondse dimensie

Figuur ondergronds ruimtegebruikIn het voorjaar van 2021 starten het COB, Vereniging Deltametropool, de TU Delft en het Vlaamse departement Omgeving een ontwerpstudie naar de mogelijkheden van integraal en multifunctioneel ruimtegebruik binnen sterk verdichte steden. Ontwerpteams kunnen kiezen uit een aantal cases in Nederland en Vlaanderen waar ruimtelijke knelpunten op gebied van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen aan de orde zijn. De inschrijving voor de ontwerpteams start in april, dus begin alvast met het formeren van uw ontwerpteam!

 

Online infomoment 26 maart

Op 26 maart 10u-12u30 worden tijdens een online informatiebijeenkomst de opzet van de studie, de cases en de spelregels voor kandidatuur, selectie en deelname toegelicht.

Alle informatie en inschrijven kan via de website van het COB 

De ontwerpstudie

Het doel van de studie is om te verkennen hoe een herinrichting van stedelijke strategische locaties kan zorgen voor een hoger ruimtelijk rendement, meer leefomgevingskwaliteit en klimaatbestendigheid

De ontwerpstudie geeft een andere kijk op de ordening van stedelijke functies en transitieopgaven en zoekt vanuit de doorsnede naar nieuwe denkrichtingen, patronen en oplossingen voor integraal en multifunctioneel ruimtegebruik. De mogelijkheden van de ondergrond, de openbare ruimte en het gebouw worden als vertrekpunt genomen. De ondergrondse ruimte wordt als volwaardige dimensie meegenomen tijdens het ontwerpend onderzoek.

De centrale vraagstelling hierbij is: “Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen in een verdichte stedelijke omgeving ruimte en waarde creëren die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving?”

De ontwerpstudie moet leiden tot diverse ruimtelijke ontwerpen met toekomstbeelden en uitvoeringsstrategieën. Er wordt gewerkt op een aantal stedelijke locaties als casestudies: in Oostende, Mechelen, Leuven, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. 

Wie zoeken we?

Voor elke casestudie wordt een multidisciplinair team gezocht van ruimtelijke ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten..), ingenieurs én de benodigde experten voor de ondergrondse ontwikkelingen (geotechnici…). 
De teams kunnen zelf de nodige expertise samenbrengen en zich kandidaat stellen voor het ontwerpend onderzoek van een van de voorgestelde cases.
 

Proces

De ontwerpteams en de opdrachtgevende gemeenten nemen deel aan een synergetisch traject van masterclasses, plenaire bijeenkomsten en lokale ateliers tot in het najaar van 2021. Alle resultaten worden samen met reflecties, conclusies en geleerde lessen in een publicatie opgenomen en gedeeld met de vakwereld en het brede publiek. De publicatie is voorzien voor het voorjaar 2022.

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)
02 553 83 79 (bereikbaar van 8.30.-17.00u.)