Ontwerpen van toekomstbestendige en gezonde woonomgevingen

Er ligt een grote opgave in het toekomstbestendig ontwerpen van onze woonomgevingen. Enerzijds dienen we volop in te zetten op integrale ruimtelijke duurzaamheid. Door middel van verdichting en verweving kunnen we ons (ondoordacht) ruimtegebruik strategisch herdenken. Anderzijds worden we als ontwerpers geconfronteerd met sterk veranderende woonbehoeften als gevolg van demografische transities zoals gezinsverdunning, vergrijzing en toenemende heterogeniteit en multiculturaliteit. De manier waarmee we met deze uitdagingen omgaan heeft bovendien ook een grote invloed op de leefbaarheid van de omgevingen waarin we wonen, werken, naar school gaan, ons verplaatsen, ontspannen, … Willen we in het oog van de demografische en duurzaamheidsuitdagingen onze omgevingen leefbaar en toekomstbestendig maken, dienen we ons ook volop bewust te zijn van de impact die de omgeving heeft op de gezondheid van haar bewoners.

Samen met het Departement Omgeving onderzocht het onderzoeksteam Atelier Romain, PPUL en Osar hoe we toekomstbestendige leefomgevingen kunnen ontwerpen opdat deze bijdragen tot de gezondheid van haar bewoners. Dit onderzoek resulteerde in dit Richtlijnenboek dat aan de hand van 7 grote ambities handvaten aanreikt om omgevingen gezond en toekomstbestendig in te richten.

Meer over dit onderzoek

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Meer over dit onderzoek