Ontwerp instrumentendecreet

  • 20 december 2019

De Vlaamse Regering keurde op 20 december het ontwerp van Instrumentendecreet goed om het in te dienen in het Vlaams Parlement.

Meer informatie over het onwerp instrumentendecreet.