Ontsluiting Massenhoven

Infrastructuurprojecten:  Ontsluiting van de bedrijventerreinen in Massenhoven in Zandhoven

In haar besluit van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal heeft  de Vlaamse Regering beslist dat het bedrijventerrein Massenhoven-Ranst beter moet aangesloten worden op de N14 en het op- en afrittencomplex naar de E313.

Deze actie hangt samen met de actie rond de aanpak voor het bedrijventerrein Massenhoven-Ranst. De Vlaamse overheid stelt  herinrichtingsplannen op voor de N14 tussen de E34 in Zoersel en het kruispunt met de N116 in Zandhoven en onderzoekt de mogelijkheid om in de Zagerijstraat enkel “rechts-in rechts-uit” te voorzien met keermogelijkheden aan de beide op- en afritten via een rotonde. Het geheel zou op een talud aangelegd worden, hetgeen de zichtbaarheid ten goede zou komen, de snelheid zou remmen en minder hiaten zou opleveren.

Het noordelijk deel van de infrastructuur is gerealiseerd, het zuidelijk deel is in uitvoering. De aantakking van het bedrijventerrein Massenhoven (Zandhoven) is in voorbereiding. Het voorziene gedeelte voor de ontsluiting Broechem-Ranst zal niet meer worden gerealiseerd omdat het bedrijventerrein niet verder wordt ontwikkeld. Daarmee wordt het actiepunt afgesloten.

Meer info: